Tapijnkazerne Maastricht

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Project

De Universiteit Maastricht (UM), Gemeente Maastricht en Provincie Limburg blazen samen de voormalige Tapijnkazerne nieuw leven in.

Maastricht, 2018-2020, Onderwijs
Architect
LIAG Architecten en bouwadviseurs
Aannemer
Mertens Bouwbedrijf Weert
Constructeur
Van de Ven
Installateur
Schekman Totaaltechniek & Kemtec

De Universiteit Maastricht (UM), Gemeente Maastricht en Provincie Limburg blazen samen de voormalige Tapijnkazerne nieuw leven in. In drie fasen worden drie karakteristieke kazernegebouwen geheel gerenoveerd en ingericht voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. De universiteitsbibliotheek krijgt ook een plaats in dit complex, evenals horeca voor een breed publiek. Onder de voormalige appèlplaats is een nieuwe plint aangelegd die de drie gebouwen met elkaar verbindt. De omringende openbare ruimte ondergaat eveneens een metamorfose. Na voltooiing van de laatste fase in 2023 is Maastricht een markant universiteitscomplex en openbaar park rijker waar studenten, bedrijven en inwoners van de stad elkaar kunnen ontmoeten.

Voortgaan door te verbinden

De opdracht van de Universiteit Maastricht aan Exaedes Bouwrealisten in december 2018 was eenvoudig: “Er is een bouwopgave voor de realisatie van de Tapijnkazerne, een stadsmonument in Maastricht. De realisatie dient te gebeuren in nauwe samenwerking met de gemeente, die opdrachtgever is voor infrastructuur en buitenterrein. LIAG is de architect. Mertens Bouwbedrijf is de aannemer die als beste uit de bouwteamaanbesteding is gekomen. De bouwopgave is vastgelegd in een groot aantal tekeningen, standaarden van UM, wijzigingen, aanbiedingen en bezuinigingen.”

Het is wat gechargeerd neergeschreven, maar daar kwam het wel op neer. Er was geen projectgebonden bestek, de bouwopgave was nog voor allerlei uitwerking en aanpassing vatbaar. De planning was dwingend: er moest gestart worden om per 1-1-2020 gereed te zijn. De ambitie was om BREEAM Excellent en een WELL Silver certificaat te halen. Het complex is in totaal 16.2000m2 groot, waarvan een deel nieuwbouw onder maaiveld tussen de monumentale delen van het ensemble van fase 1.

Exaedes Bouwrealisten heeft de opgave succesvol voltooid door zich op te stellen als verbindende schakel tussen de opdrachtgever, architect, adviseurs, toekomstige gebruikers van het pand en de aannemer en diens belangrijkste onderaannemers. Een cruciale succesfactor was de open communicatie over en weer, gekoppeld aan een stevige dosis vakkennis van het bouwen. Als uitvoeringsmanager/directievoerder moest vaak met specialisten in restauratie, architect, adviseurs en opdrachtgevers worden overlegd hoe flexibel doch beheerst om te gaan met de onverwachte gebeurtenissen die zich vanzelfsprekend voordoen in een restauratie van deze omvang. Zo gooiden vele archeologische vondsten bijvoorbeeld maandenlang de planning overhoop.

Wij hebben in dit project vooral gefungeerd als teamplayer/beslissingsmaker in een complex traject, waarbij vooral onze uitgebreide praktijkervaring in duurzaam bouwen, ontwerpintegratie en constructie goed van pas is kwam. Wijzelf vonden het een prachtig project, met name omdat alle deelnemers met respect voor elkaars disciplines en belangen in goed teamverband hebben samengewerkt.

Binnenkijken bij de Tapijnkazerne