Tapijn Kazerne UM

 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio
 • portfolio

Project

Herbestem de bestaande kazernegebouwen naar onderwijsruimtes.

Maastricht, 2019-2020, Onderwijs
Architect
LIAG Architecten en bouwadviseurs
Aannemer
Mertens Bouwbedrijf Weert
Constructeur
Van de Ven
Installateur
Schekman Totaaltechniek & Kemtec

De opdracht aan Exaedes Bouwrealisten in december 2019 was eenvoudig: “Er is een bouwopgave voor de realisatie van de Tapijnkazerne, een stadsmonument in Maastricht. De realisatie dient te gebeuren in nauwe samenwerking met de gemeente die opdrachtgever is voor infrastructuur en buitenterrein, LIAG is de architect, Mertens Bouwbedrijf is de aannemer die als beste uit de bouwteamaanbesteding is gekomen. De bouwopgave is vastgelegd in een groot aantal tekeningen, standaarden van UM, wijzingen, aanbiedingen en bezuinigingen.”

Het is wat gechargeerd neergeschreven, maar daar kwam het wel op neer. Er was geen projectgebonden bestek, de bouwopgave was nog voor allerlei uitwerking en aanpassing vatbaar. De planning was dwingend, er moest gestart worden om per 1-1-2020 gereed te zijn. Er was een ambitie om BREEAM 4* te halen, en een WELL Silver certificaat.

In totaal bijna 9.000 m2 gebouw, waarvan een deel nieuwbouw onder maaiveld tussen de monumentale delen van het ensemble van fase 1. Wij hebben de opgave succesvol voltooid omdat wij ons als verbindende schakel hebben opgesteld tussen opdrachtgever, architect en adviseurs, de toekomstige gebruikers van het pand en aannemer en haar belangrijkste onderaannemers.

Van het grootste belang was open communicatie over en weer, gekoppeld aan een stevige dosis vakkennis van het bouwen. Als uitvoeringsmanager/directievoerder moet vaak met specialisten in restauratie, de architect, de adviseurs en de opdrachtgevers worden overlegd hoe om te gaan met de onverwachte gebeurtenissen in een restauratie van deze omvang. Vele archeologische vondsten gooiden maandenlang de planning overhoop.

Wij hebben vooral gefungeerd als teamplayer/beslissingmaker in een complex traject, waarbij vooral veel praktijkervaring in duurzaam bouwen, ontwerpintegratie en constructie van pas is gekomen. Wijzelf vonden het een prachtig project, met name omdat alle deelnemers met respect voor elkaars disciplines en belangen in een goed teamverband hebben samengewerkt.

Werkzaamheden Exaedes Bouwrealisten
 • Directievoering
 • Bouw- en projectmanagement
 • BREEAM Commissioning