Herontwikkeling Schinkel-Zuid Heerlen

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

Project

Begeleiding in de sloop bestaande gebouwen en het bouwrijp maken voor de nieuwbouw.

Heerlen, 2019 & 2021-2022, Overheid
Architect
n.v.t.
Aannemer
F1: Oranje b.v. / F2: Sloopwerken Limburg / Bouwrijp: Laudy Bouw en Ontwikkeling
Constructeur
n.v.t.
Installateur
n.v.t.

Van vergane glorie naar levendig stadsgebied

Gemeente Heerlen heeft de ambitie om winkel- en kantoorgebied Schinkelkwadrant-Zuid, dat steeds meer ten prooi was gevallen aan leegstand en verloedering, te herontwikkelen tot een aantrekkelijke groene leef- en woonomgeving waar weer ruimte is voor de menselijke maat, geborgenheid en verbinding. De gemeente wil hiertoe het winkelgebied indikken en veel leegstaande winkels en kantoren slopen. Lelijke gebouwen maken voor een aantrekkelijk woongebied met veel groen.

De grootschalige stadstransformatie is een flinke opgave. Als startpunt heeft de gemeente het gebied Schinkelkwadrant-Zuid opgekocht. Door de sloop van leegstaande gebouwen in dit gebied wil zij ruimte creëren voor wonen in hartje Heerlen-Centrum. Midden tussen het nieuwe groen, met winkels, restaurantjes, de bioscoop en het theater. In de plannen wordt ook het ‘kale’ aangrenzende Burgemeester van Grunsvenplein meegenomen.

Exaedes Bouwrealisten kreeg van de gemeente de opdracht om de asbestsanering en sloop van de leegstaande bebouwing te begeleiden inclusief de coördinatie van het benodigde OCE en archeologisch onderzoek . Extra aandachtspunt daarbij was dat dit met zo met min mogelijk overlast voor de omwonenden moest gebeuren. De gemeente Heerlen heeft ons gevraagd haar volledig te ontzorgen in dit traject om haar visie, plannen en beloften waar te maken en om te zetten in daden. Terwijl wij de dagelijkse uitvoering organiseerden, kon de gemeente haar tijd investeren in het ontwikkelen van het nieuwe bestemmingsplan.

Met de sloop- en asbestsanering en het gereedmaken van de bouwput is de eerste stap gezet voor de ingrijpende metamorfose van dit stadsdeel tot een heus Promenade Park.

Onze werkzaamheden 

  • Procesmanagement
  • Interim projectmanagement
  • Bouw- en projectmanagement
  • Projectbeheersing (TGKIOR)
  • Aanbestedingen

Vergelijkbare projecten

Projecten in de buurt