Munckhof Fruit Tech Innovators

  • portfolio
  • portfolio

Project

Verplaatsen familiebedrijf J.M. van den Munckhof.

Horst 2014, Commercieel
Architect
Novares Architecten
Aannemer
Janssen Bouwen & Ontwikkelen B.V.
Constructeur
Novares Architecten
Installateur
Fraku B.V. / Piet Peeters Electro Installaties

De geschiedenis van het familiebedrijf gaat terug tot 1884, toen Jan Mathijs (Ties) van den Munckhof aan de Afhang in Horst een smederij begon. In de smederij werden vooral werktuigen gemaakt, zoals schoppen en schoffels. Ties van den Munckhof speelde goed in op de wensen van zijn klanten, hoofdzakelijk boeren. Ideeën voor producten werkte hij met het personeel in de werkplaats uit. Deze filosofie is het bedrijf door de jaren heen blijven doorvoeren. Momenteel ontwerpt en vervaardigt Machinefabriek J.M. van den Munckhof in hoofdzaak pluk-, spuit- en oogstmachines die worden afgezet in de tuinbouw (20%) en fruitteelt (80%).

Bouwen aan de toekomst

Munckhof Fruit Tech Innovators ontwerpt en produceert in hoofdzaak pluk-, spuit- en oogstmachines voor de tuinbouw en fruitteelt (80%). De onderneming produceert machines die vrijwel nergens anders verkocht worden en heeft daarmee een vooraanstaande positie op de markt verworven.

Om ook de toekomstige generaties Van den Munckhof te kunnen faciliteren was verhuizen naar een nieuwe locatie een belangrijke stap. Het bedrijf heeft Exaedes Bouwrealisten ondersteuning gevraagd bij het zoeken van een geschikte locatie en het ontwikkelen en realiseren van de nieuwbouw.

Voorafgaand aan de bouw hebben wij twee ontwikkellocaties onderzocht. Door de (on)mogelijkheden op beide locaties helder in kaart te brengen, hebben wij de beste locatie kunnen adviseren voor dit project. De realisatie van de machinefabriek vond plaats op basis van een Design & Build contract, met een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit, waarvoor wij ook de hele aanbesteding hebben opgezet en begeleid. Tijdens de ontwikkeling hebben we de wensen van de gebruiker op optimale wijze vertaald naar ontwerp en uitvoering. Uiteindelijk hebben de inspanningen geresulteerd in een volledig geoutilleerde machinefabriek met een heldere plattegrond en alle benodigde voorzieningen, waarmee het bedrijf een stevige basis voor de toekomst heeft gelegd.

Onze werkzaamheden

  • Opstellen integraal programma van eisen en bijbehorende investeringsraming in de definitiefase
  • Advies preselectie aannemers
  • Begeleiding Voorontwerp
  • Opzetten aanbestedingsdocumenten
  • Aanbesteding en gunning
  • Begeleiding Definitief Ontwerp
  • Begeleiding Besteksfase
  • Directievoering en toezicht in de uitvoeringsfase

Projecten in de buurt