Machinefabriek J.M. van den Munckhof

  • portfolio
  • portfolio

Project

Verplaatsen familiebedrijf J.M. van den Munckhof.

Horst 2014, Commercieel
Architect
Novares Architecten
Aannemer
Janssen Bouwen & Ontwikkelen B.V.
Constructeur
Novares Architecten
Installateur
Fraku B.V. / Piet Peeters Electro Installaties

Bouwen voor de toekomst

De oorsprong van het familiebedrijf ligt in 1884, toen Jan Mathijs (Ties) van den Munckhof aan de Afhang in Horst een smederij begon. In deze smederij werden vooral werktuigen, zoals schoppen en schoffels, gemaakt. Ties van den Munckhof speelde goed in op de wensen van zijn klanten, hoofdzakelijk boeren. In zijn werkplaats werden ideeën door hemzelf en het personeel uitgewerkt. Een basisgedachte en filosofie die het bedrijf door de jaren heen is blijven doorvoeren. Het ontwerpen, ontwikkelen en verder optimaliseren van landbouwmachines vanuit de vraag uit de markt, door direct contact met de gebruikers.

Momenteel ontwerpt en vervaardigt Machinefabriek J.M. van den Munckhof in hoofdzaak pluk-, spuit- en oogstmachines die worden afgezet in de tuinbouw (20%) en in de fruitteelt (80%). De onderneming produceert machines die vrijwel nergens anders verkocht worden en heeft daarmee een vooraanstaande positie op de markt verworven. Een afzetmarkt die zich niet beperkt tot Nederland en Europa. Van den Munckhof levert haar producten wereldwijd tot Australië, Zuid-Amerika en het Midden Oosten aan toe. Tijdens de ontwikkeling zijn de wensen van de gebruiker op optimale wijze vertaald naar ontwerp en uitvoering hetgeen heeft geleid tot een volledig geoutilleerde Machinefabriek met een heldere plattegrond en alle benodigde voorzieningen om ook de toekomstige generaties van den Munckhof te faciliteren.

Voorafgaand aan de realisatie zijn twee ontwikkellocaties onderzocht. Op basis van de (on)mogelijkheden op beide locaties is een definitieve keuze tot stand gekomen. De realisatie van de Machinefabriek heeft plaatsgevonden op basis van een Design & Build contract die tot stand is gekomen naar aanleiding van een aanbesteding aan de hand van het door Exaedes Bouwrealisten vervaardigde Programma van Eisen. Deze wijze van aanbesteden leidt tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Werkzaamheden Exaedes Bouwrealisten

  • Opstellen integraal programma van eisen en bijbehorende investeringsraming in de definitiefase.
  • Advies preselectie aannemers
  • Begeleiding Voorontwerp
  • Opzetten aanbestedingsdocumenten
  • Aanbesteding en gunning
  • Begeleiding Definitief Ontwerp
  • Begeleiding Besteksfase
  • Directievoering en toezicht gedurende de uitvoeringsfase