Klevarieterrein

  • portfolio

Project

Ondersteun zorgstichting Vivre met het opzetten van een aanbesteding volgens de Europese richtlijnen, de concurrentiegerichte dialoog, om een goede ontwikkelaar te vinden voor het Klevarie terrein.

Maastricht 2013, Zorg
Architect
Fred Humblé
Aannemer
n.v.t.
Constructeur
n.v.t.
Installateur
n.v.t.

Rekenen en Strategie

Een historische plek in de binnenstad van Maastricht, waar in de 18e eeuw al de eerste armenzorg werd verleend door de beroemde Elisabeth Strouven. Op deze plek wordt nu nog steeds zorg verleend. Vivre gaat echter op andere plaatsen zorg verlenen, waardoor dit gebied herontwikkeld kan gaan worden.

De stad Maastricht en Vivre realiseren zich de cultuurhistorische waarde van de plek, en daarom is in intensief overleg gedurende jaren een bestemmingsplan en exploitatie-overeenkomst tussen beide partijen tot stand gekomen.

Exaedes Bouwrealisten helpt met grondexploitatieberekeningen en het mee opzetten van de vastgoed- en aanbestedingsstrategie. Vanuit de ervaring met de aanbestedingsvorm concurrentiegerichte dialoog  en de kennis van kosten, ontwikkelen en bouwen adviseren wij in de mogelijkheden die het project biedt.

Het resultaat is een samenwerking met een gerenommeerde ontwikkelaar, waarmee in de vervolgfase van het proces de ontwikkeling en realisatie ter hand genomen wordt.

Onze werkzaamheden

  • Procesmanagement
  • Grondexploitaties en Vastgoedadvisering