Gemini gebouw TU Eindhoven

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

Project

Advies voor huisvestingsconcept, opstellen programma van eisen en aanbesteding Total Engineer voor de grootschalige renovatie van gebouw Gemini.

Eindhoven, 2019-2020, Onderwijs
Architect
TW-IN
Aannemer
Constructeur
Installateur

Alle eisen en wensen in lijn krijgen

Hoe zet je als universiteit jouw vastgoed duurzamer en efficiënter in terwijl dat al flink verouderd is en de studentenaantallen groeien? Aan deze uitdaging werkt de TU/e al enkele jaren met haar Campus 2030-plan, daarbij geholpen door Exaedes Bouwrealisten.

Onze opgave was helder maar ontzettend complex: ontwikkel een Programma van Eisen voor de renovatie van gebouw Gemini, het onderkomen van de faculteiten Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie. Dit Programma van Eisen dient alomvattend te zijn, dus ook de continuïteit van onderwijs, onderzoek en studie– en studentenfaciliteiten dient gewaarborgd te zijn.

Daarnaast dient een volledige risico-inventarisatie te worden opgezet, een complete asbestinventarisatie, een verhuisplan met de nodige tijdelijke voorzieningen en een volledig budgettair overzicht over de gehele ontwikkel– en bouwperiode.

Tenslotte: Organiseer met de afdeling Inkoop van TU/e een Europese aanbesteding voor het Total Engineering team voor de verdere ontwerpontwikkeling.

Wat direct opvalt aan dit project is de schaal: in totaal ruim 33.000m2 gebouw, bestaande uit hoogbouw, laagbouw met onderwijs– en studieruimten, laboratoria, kantoorruimten, vergaderlocaties, veel technische en facilitaire voorzieningen, restaurant en publieksfuncties. Een project van deze omvang brengt niet alleen grote verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook veel geregel. Als gedelegeerd projectmanager voerden wij, naast het uiteindelijke schrijven en redigeren van het Programma van Eisen, het projectmanagement uit van het totale project. Bij zulke grote projecten zijn veel (deel)projectleiders, specialisten en collega’s betrokken. Alleen al bij TU/e intern werkten wij samen met onder meer de meest uiteenlopende technici, veiligheidsfunctionarissen en facilitaire deskundigen. Daarnaast was een groot aantal externe partijen bij het project betrokken, waarbij de naadloze aansluiting tussen alle werkzaamheden natuurlijk fundamenteel is. Dit alles om te komen tot een Programma van Eisen dat door de betrokken faculteiten werd geaccepteerd en gedragen en geheel voldeed aan de eisen van toekomstbestendigheid en uiteraard het gestelde budget.

Onze werkzaamheden

  • Huisvestingsadvies
  • Programma van Eisen
  • Aanbesteding