Gebouwonderhoud LVO

  • portfolio

Project

Het organiseren van het gebouwonderhoud voor alle schoollocaties van Stichting LVO met als uitgangspunt: “Decentraal wat kan, centraal wat moet.”

Limburg 2014, Onderwijs
Architect
n.v.t.
Aannemer
n.v.t.
Constructeur
n.v.t.
Installateur
K+

Gebouwonderhoud met oog voor primaire proces

Gebouwen hebben onderhoud nodig. Niet alleen omdat de materialen, de elementen en de details waaruit gebouwen bestaan slijten. Ook omdat de gebruikers van gebouwen andere eisen kunnen stellen aan gebouwen, dan waar deze in eerste instantie voor zijn gebouwd. Onderhoud wordt uitgevoerd nadat bepaald is wat voor onderhoud er nodig is.

Voor het uitvoeren van onderhoud is in het verleden reeds het onderhoud vastgelegd. Dat heeft plaatsgevonden door het gehele gebouw te inspecteren. Daarna zijn alle elementen, materialen en details waar het gebouw uit bestaat in een lijst samengevoegd en wordt per onderdeel bepaald wat het onderhoud daaraan is op welk moment, het meerjaren onderhoudsplan.  Vanuit het MJOP wordt per jaar bekeken (en gecontroleerd) wat op dat moment de onderhoudsvraag is. Op basis van de vastgestelde onderhoudsvraag vindt jaarlijks onderhoud plaatst. Stichting LVO heeft de onderhoudsvraag per regio opgesplitst in diverse onderhoudsdisciplines als Schilderwerken, Dakwerken, Bouwkundige Werkzaamheden, Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische Installaties, Liftonderhoud en Groenonderhoud (Planbaar Onderhoud) en Klachtenonderhoud (Niet Planbaar Onderhoud).

Exaedes Bouwrealisten begeleidt de aanbestedingsprocedures om te komen tot een raamovereenkomst per onderhoudsvraag.

Onze werkzaamheden

  • opstellen besteks- en werkomschrijvingen
  • begeleiding aanbestedingsprocedure(s)