Distributiecentrum Alpheios

 • portfolio
 • portfolio

Project

Toevoegen expeditie en opslag aan bestaande distributiehal. 

Hoensbroek 2014, Commercieel
Architect
Palte B.V.
Aannemer
Van Wijnen Sittard B.V.
Constructeur
Palte B.V.
Installateur
Breman Installatiegroep / Elektro Scheppers

Bouwen voor de toekomst

De uitbreiding, met een vloeroppervlak van 3.875 m2, heeft plaats naast het huidige distributiecentrum. In oktober wil het bedrijf de hal in gebruik nemen. De uitbreiding is noodzakelijk, omdat Alpheios alleen dan in de Benelux kan garanderen dat het binnen 48 uur na de bestelling kan leveren. In grote lijnen is het logistieke concept zodanig ingericht, dat de rollenstellingen en legborden in de bestaande bouw zullen worden geconcentreerd. In de nieuwe opslaghal worden vaste stellingen tot een hoogte van ca. 10 meter geplaatst. Tussen de beide opslag- en voorraadruimten (bestaand en nieuw) is de nieuwe expeditie voorzien met laadkuil en 4 loading docks en 1 overheadpoort op maaiveldniveau. De nieuwe opslagruimte voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot PGS-opslag. Door alle benodigde voorzieningen op te nemen in de expeditie is Alpheios klaar voor de toekomst.

De realisatie vindt plaats op basis van een Design & Build contract die tot stand is gekomen naar aanleiding van een aanbesteding aan de hand van het door Exaedes Bouwrealisten vervaardigde Programma van Eisen. Deze wijze van aanbesteden leidt tot een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Werkzaamheden Exaedes Bouwrealisten

 • Opstellen integraal programma van eisen en bijbehorende investeringsraming in de definitiefase.
 • Advies preselectie aannemers
 • Begeleiding Voorontwerp
 • Opzetten aanbestedingsdocumenten
 • Aanbesteding en gunning
 • Begeleiding Definitief Ontwerp
 • Begeleiding Besteksfase
 • Directievoering en toezicht gedurende de uitvoeringsfase
 • Nazorg