Poppodium de Nieuwe Nor

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

Project

Herontwikkeling van een binnenstedelijk gebied voor de nieuwbouw en uitbreiding van het poppodium de Nieuwe Nor.

Heerlen, 2018-2022, Cultuur
Architect
DiederenDirrix
Aannemer
Habenu van de Kreeke
Constructeur
Adviesbureau Van de Laar
Installateur

Bouwen aan een stadshart waar muziek in zit

De transformatie van de binnenstad van Heerlen vraagt ook om nieuwe impulsen in de vrijetijdsmarkt. Inspelend op de nieuwe behoeften van de inwoners van Parkstad dient het centrum te voorzien in een breed voorzieningenaanbod. In dat aanbod neemt de muziekcultuur in Parkstad een belangrijke plaats in, met name in het centrum van Heerlen.

Om deze cultuur te behouden en te versterken wordt in het stadshart een breed muziekaanbod voor een jong publiek gepresenteerd. De nieuwbouw en uitbreiding van poppodium de Nieuwe Nor vormt een belangrijk onderdeel van deze ambitie. De nieuwe grote zaal van de Nieuwe Nor krijgt een capaciteit van 650 bezoekers, wat een verdrievoudiging van de huidige omvang betekent. Om hiervoor ruimte te creëren dienen ook twee belendende panden te worden gesloopt.

Exaedes Bouwrealisten ondersteunt de gemeente Heerlen door het dagelijkse projectmanagement op zich te nemen bij de realisatie van de uitbreiding van de Nieuwe Nor. Voor Exaedes betekent dit een uitbreiding van haar betrokkenheid bij de brede herontwikkeling van het centrumgebied. Zo zijn wij ook betrokken bij de bouw van de aangrenzende 39 Urban Studio’s voor jongeren door Weller, dat in de directe omgeving ook de opwaardering van de Luciushof ter hand neemt. Al deze ingrepen samen maken dat er rondom de Vijf Pleintjes een vitaal cultureel centrum ontstaat met een scala van activiteiten. Dat alles krijgt zijn beslag in een aantrekkelijke nieuwe stedelijke omgeving met een gevarieerd woon-, winkel- en horeca-aanbod.

Onze werkzaamheden 

  • Procesmanagement
  • Programma van eisen / Technische omschrijving
  • Aanbesteding
  • Bouw- en projectmanagement
  • Projectbeheersing (GROTIK)

Projecten in de buurt