De Nieuwe Nor

  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio
  • portfolio

Project

Herontwikkeling van een binnenstedelijk gebied voor de nieuwbouw en uitbreiding van het poppodium de Nieuwe Nor.

Heerlen, in uitvoering, Cultuur
Architect
DiederenDirrix
Aannemer
Constructeur
Installateur

Muziekcultuur

De transformatie van de binnenstad vraagt ook om nieuwe impulsen in de vrijetijdsmarkt. Het centrum dient een breed voorzieningenaanbod te hebben, waarbij wordt ingespeeld op de nieuwe behoeften van de inwoners van Parkstad. Muziekcultuur is belangrijk in Parkstad, en daarmee belangrijk in het centrum van Heerlen. Om deze cultuur te behouden en uit te bouwen wordt in het stadshart een breed muziekaanbod voor een jong publiek gepresenteerd.

Poppodium De Nieuwe Nor zet in op het versterken van de keten van popmuziek in Parkstad, het popproductieklimaat en talentontwikkeling. Kleine (lokale) bandjes oefenen en treden op in De Oefenbunker in Landgraaf, als er een iets groter podium nodig is wordt er geprogrammeerd in De Nieuwe Nor, om door te groeien naar de Popzaal Parkstad Limburg Theaters en de Rodahal.

De uitbreiding van De Nieuwe Nor met een middenzaal met een capaciteit van 600-700 bezoekers, maakt deze keten compleet. Hiertoe worden twee belendende panden gesloopt, vindt er nieuwbouw plaats en krijgt de straat weer een fraai aanzicht. Er wordt een relatie gelegd met het Schelmenhofje aan de overkant, onderdeel van de “Vijf Pleintjes”, waar in de zomer muzikale evenementen geprogrammeerd worden.

Weller is in de directe omgeving bezig met de opwaardering van de Luciushof en de bouw van 37 Urban Studio’s voor jongeren. Deze ingrepen maken dat er rondom de Vijf Pleintjes een vitaal cultureel centrum ontstaat met een divers aanbod en een aantrekkelijke omgeving met een gevarieerd woon-, winkel- en horeca-aanbod.

Werkzaamheden Exaedes Bouwrealisten

  • Procesmanagement
  • Aanbestedingen
  • Gedelegeerd opdrachtgeverschap
  • Bouw- en projectmanagement
  • Projectbeheersing (TGKIOR)