Cultuurcluster de Timmerfabriek

  • portfolio

Project

Bestudeer de haalbaarheid van een Maastrichts cultuurcluster voor de herbestemming van industrieel erfgoed.

Maastricht 2010, Cultuur
Architect
Architecten |en|en / De Drie Architecten
Aannemer
Constructeur
Arcadis
Installateur

Inspireren

Mogelijk is het een van de meest omvangrijke ambities en het leidde in ieder geval tot een van de meest omvangrijke haalbaarheidsstudies. Waar ging het om? Een samenspel creëren tussen podiumkunsten, talentontwikkeling, film en beeldende kunsten. Een duurzame impuls geven aan cultuur en stedelijkheid. Kan de karakteristieke timmerfabriek van de Sphinx aan het sfeervolle binnenhaventje van ’t Bassin het kloppende culturele hart worden van het nieuwe Belvédère? Exaedes Bouwrealisten zocht het uit. De onderbouwende onderzoeksvragen waren divers. Hoe kon het Rijks monumentale pand haar karakteristieke uitstraling behouden terwijl het ruimte biedt aan zo veel culturele instellingen? Wat is technisch mogelijk op het gebied van hoogwaardige bioscoop-, theater-en popzalen? Hoe inspireer je elkaar en mengt het publiek, terwijl de eigenheid van alle participanten in ere wordt gehouden? Exaedes Bouwrealisten onderzocht, bracht partijen bij elkaar en kwam tot een maakbaar ontwerp. Maar dat is niet de enige voorwaarde voor succes. Het verdere verloop hangt af van een groot aantal ontwikkelingen die deels wel en deels niet in de gemeentelijke invloedssfeer liggen.

Onze werkzaamheden

  • Vastgoedmanagement
  • Haalbaarheidsstudie
  • Project- en bouwmanagement
  • Programma van Eisen
  • Ontwerpcoördinatie
  • Budgetramingen
  • Projectbeheersing (TGKIOR)