Cultuurcentrum Asta

  • portfolio
  • portfolio

Project

Zorg ervoor dat de grootschalige verbouwing en renovatie van Cultuurcentrum Asta binnen de gestelde grenzen van tijd en geld met succes worden gerealiseerd.

Beek 2005, Cultuur
Architect
Schrijen Coonen Architecten
Aannemer
Mertens Bouwbedrijf
Constructeur
Ingenieursbureau Wouters
Installateur
Reijnen Installatietechniek

Toveren?

Over de geschiedenis van Cultuurcentrum Asta staat op de eigen website geschreven: De gemeente Beek ontfermde zich over het gebouw dat werd omgetoverd tot een prachtige multifunctionele ruimte. Nu geloven wij, als  rechtgeaarde projectmanagers en bouwrealisten, natuurlijk niet in  toveren, maar van een zekere magie was wel sprake. Wellicht had  dat te maken met de lastige beginsituatie. Het centrum had jaarlijks  een tekort en de gemeente Beek wilde de situatie in een klap goed  oplossen. Het projectteam klom samen uit het dal en dat bindt. Ook  de ‘Betere Bouwteammethodiek’ leverde een bijdrage. Bij die methodiek ligt de nadruk op samenwerking en vertrouwen, twee zaken die door transparantie worden gerealiseerd. Al bij de start van het project waren o.a. de beoogde winstpercentages, de gezamenlijke scope en de verschillende belangen van alle partijen onderling bekend. Het leidde tot een positieve flow tijdens het project en trots na de realisatie. Exaedes Bouwrealisten verzorgde het algehele projectmanagement, van voorbereiding tot de opstelling van het exploitatiecontract.

Onze werkzaamheden

  • Project- en bouwmanagement
  • Programma van eisen
  • Projectbeheersing (TGKIOR)
  • Directievoering en toezicht