Han Joosen

Deskundig, gedreven, betrokken en met een scherp oog voor de complexe realiteit. De van oorsprong weg- en waterbouwkundige deed een rijke ervaring op als (inter)nationaal projectmanager bij o.a. McDermott International, Heerema, HBG, Twynstra Gudde en als directeur bij BAM Utiliteitsbouw Roermond.

In de zomer van 2004 startte hij Exaedes Bouwrealisten. Han is een teambuilder die met respect voor ieders belangen zorgt voor eenheid en wederzijds respect binnen het bouwteam.

“Han zorgt voor eenheid en wederzijds respect binnen het bouwteam.”

Bouwrealisme

Han is een bouwrealist. Dat betekent dat hij vanuit zijn kennis en ervaring in een hoog tempo de ambities van opdrachtgevers vertaalt in concrete uitgangspunten en duidelijke programma’s van eisen en wensen. Deze begindefinitie is de katalysator én begrenzer van het project, dat zich vervolgens strak laat aansturen op grond van heldere bouwkundige, technische en bedrijfskundige randvoorwaarden.

Han wordt daarnaast regelmatig gevraagd om (vastgelopen) bouwprojecten weer ‘van de grond te tillen’ of een sturende, bemiddelende rol in te vullen. Zijn bouwrealisme heeft hierin een extra betekenis, omdat hij altijd werkt vanuit de ambitie een project inhoudelijk te laten slagen.

“Zolang mensen druk zijn met schuld, boete en juridische procedures wordt er geen enkele steen op de andere gelegd.

‘Engineering as you go along’ is een term die Han introduceerde om het gevaar van budgetoverschrijdingen te duiden. Gemiddeld genomen ligt 80% van een project vast bij de bouwstart. Die resterende 20% vormt een risico: die biedt een ruimte die vaak grenzeloos opportuun wordt opgevuld.

Een slechte voorbereiding, wispelturige projectdeelnemers, gebrek aan vertrouwen, besluitkracht en sturing, ondeugdelijke uitgangspunten en ondoordachte contracten zijn andere factoren die een (bouw)project moeilijk maken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee en kan met inzicht bijsturen. Han is daarom liever vanaf het begin bij een project betrokken dan dat hij in een later stadium instapt. Dat scheelt geld en tijd en voorkomt andere mogelijke problemen. Zijn advies: wees de problemen voor en begin meteen goed!

Bekijk meer van onze mensen

Voor alle fasen van een project hebben wij specialisten in dienst die zowel totaalprojecten als deel- en turn- key projecten uitvoeren.

Direct contact

T +31 (0)475 31 00 28

M +31 (6) 21 55 21 63

E hjoosen@exaedes.nl