Proces-, Programma en Projectmanagement

Procesmanagement

Een proces kenmerkt zich vooral door een gezamenlijke wil om iets te bereiken. Processen sturen vergt dus veel communicatief vermogen. Veel succes voor onze opdrachtgevers hangt af van het inzicht en communicatievermogen van betrokkenen, en dus vooral van ons. Wij zetten de lijnen uit, helpen doelen te formuleren, zijn een luisterend oor en organiseren processen doelgericht, waarbij we de gewenste doelen en uitkomsten continu in het vizier houden. Zo zorgt Exaedes Bouwrealisten ervoor dat het proces op koers blijft en uw doelstellingen op effectieve wijze gerealiseerd worden.

Projectmanagement

Dankzij hun jarenlange ervaring aan zowel de uitvoerings- als opdrachtgeverskant zijn de projectmanagers van Exaedes Bouwrealisten sterke proces- én projectbeheersers. Onze kracht is dat wij, naast het managen van het proces, ook altijd op inhoud sturen. Waar we met procesmanagement vooral de route bepalen, maken we bij projectmanagement ook de inhoud concreet. Door deze twee trajecten synchroon in te vullen staan wij in elk project garant voor de beste kwaliteit.

Wij treden vaak op als gedelegeerd opdrachtgever, die we op deze wijze geheel ontzorgen. Door tijdens een project veel aandacht te besteden aan het managen van ieders verwachtingen, zorgen we voor een voorspelbaar projectverloop en voorkomen we dat u als opdrachtgever onaangenaam verrast wordt. Met het organiseren van bouwvergaderingen, de meer-en minderwerkadministratie en voortgangsrapportages zorgen wij ervoor dat u altijd volledig geïnformeerd bent. Daarnaast adviseren wij u bij het nemen van (strategische) beslissingen, zodat u optimaal in control blijft.

“Passie voor het vak, kennis en ervaring, maar vooral gedrevenheid om dingen voor elkaar te krijgen.”

De combinatie van onze specialistische kennis en onze integrale blik is een van de redenen waarom wij excelleren in het slaan van bruggen tussen ontwikkeling, ontwerp, uitvoering, beheer en gebruik. Naast het organiseren van uw project kijken we met een scherp oog naar bouwkundige zaken, constructies, installaties en duurzaamheid. Ook zijn wij in staat om in korte tijd gedegen kostenramingen voor deze aspecten te maken. Wij dagen ontwerpers en adviseurs uit om alles uit de kast te halen, ongeacht of het nu gaat om een complex stedenbouwkundig project of een detail van de inrichting. Zo houden wij elkaar en alle projectdeelnemers scherp en gaan wij voor niets minder dan het beste resultaat.

Programmamanagement

Een ander specialisme van Exaedes Bouwrealisten is programmamanagement. Dat kunnen ingewikkelde trajecten zijn, zoals: het definiëren van haalbare resultaten voor deelprojecten met een brede groep van stakeholders; het hele politieke spel en de besluitvorming rondom projecten en processen; of de inrichting en langdurige aansturing van een complete ketensamenwerking tussen woningcorporaties en aannemers.

Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van inspanningen (projecten, routines en improvisaties) om meerdere unieke doelen te bereiken. Zonder gedegen coördinatie kunnen veel doelen niet gehaald worden. De mensen van Exaedes (h)erkennen de complexiteit van het werkveld en zijn getraind om hun processen juist te definiëren in termen van (multi-)projectmanagement, procesmanagement en soms ook op ervaring gebaseerde improvisatie. Met de juiste toon en aanpak zorgen wij ervoor dat deze ingewikkelde trajecten uitmonden in een succesvol einde.

Meer weten?
Heeft u behoefte aan een manager voor uw vastgoed? Neem dan vrijblijvend contact op met Han Joosen. Hij staat u graag te woord om vragen te beantwoorden en u extra informatie te verschaffen.