Ketensamenwerking

De complexiteit van het bouwen is de laatste jaren fors toegenomen. Specialisatie en industrialisatie leiden tot langere ketens met meer schakels, waarmee er een grotere kans is op faalkosten en kwaliteitsverlies. Ketensamenwerking is een manier om inefficiënties in het huidige bouwproces weg te nemen en om tot baanbrekende innovaties te komen. Hiermee kan de bouwsector antwoord geven op de veranderende vragen van klanten, eindgebruikers en de maatschappij.

Optimaliseren van alle schakels in de keten

Bij ketensamenwerking gaat het om het aansturen van activiteiten die gericht zijn op de coördinatie van de verschillende schakels in de keten met als doel de gehele keten te optimaliseren. Ketenpartnerschap biedt tal van voordelen:

  • kennis en ervaring worden optimaal gedeeld en benut;
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgt voor gedragen oplossingen;
  • opdrachtgevers hebben meer grip op de onderhoudskosten, evenals op de doorlooptijden en kwaliteit van de uitvoering.

“De resultaten zijn opmerkelijk: grotere klanttevredenheid, hogere kwaliteit, lagere kosten en kortere doorlooptijden.”

Wonen Limburg

Exaedes Bouwrealisten helpt onder meer bouwers en corporaties vruchtbaar samen te werken volgens de principes van ketensamenwerking bij het onderhouden van het woningbezit. Zo ondersteunen wij Wonen Limburg én haar onderhoudspartners al sinds 2015 bij het ketenpartnerschap. Het dagelijks onderhoud aan ca. 26.000 woningen wordt uitgevoerd door:

Jac Ruyters Groep, Jongen Bouwpartners, Raedts, Maasveste Berben Bouw, Janssen de Jong OnderhoudPlus (onderdeel van Janssen de Jong Bouw Zuid BV), GrausBouw en Van Heur Bouw en Onderhoud (Smeets Groep).

Wij dagen alle partijen uit om mee te denken in het bepalen van de kwaliteit, het inrichten van slimme processen en het analyseren van de kosten. Samenwerken, transparantie en van elkaar leren staat in dit project centraal.

Uit de succesvolle implementatie blijkt dat duurzame samenwerking aantoonbare kwaliteitsverbeteringen en kortere doorlooptijden opleveren. De efficiencyverbetering leidt ook onmiddellijk tot lagere kosten voor alle partijen. Daarnaast is onze ervaring dat door de continue samenwerking en communicatie een vertrouwensrelatie tot stand komt die de synergie versterkt en de samenwerkingsvoordelen vergroot.

Wilt u meer weten over ketenpartnerschap en hoe u deze vorm van samenwerken effectief kan inzetten?
Neem dan vrijblijvend contact op met Mischa de Rooij. Hij staat u graag te woord om vragen te beantwoorden en informatie te verschaffen.