Het Nieuwe Werken

Het nieuwe werken

Bij Het Nieuwe Werken staat voor Exaedes Bouwrealisten de vraag centraal hoe een gebouw met bijbehorende voorzieningen het best kan worden ingezet voor de organisatie en zijn medewerkers. Huisvesting kan strategisch worden ingezet om de productiviteit te verhogen, het imago te verstevigen, gewenst gedrag en cultuur te stimuleren en de exploitatiekosten beter te beheersen. Maar een strategisch huisvestingsconcept kan ook bijdragen aan een cultuur- en gedragsverandering op de werkvloer, door een veranderende rol van leidinggevenden.

Huisvesting dient te fascineren, inspireren, stimuleren en bovenal faciliteren.

Dit betekent dat in de visie van Exaedes Bouwrealisten de (werk)processen en cultuur centraal komen te staan, waarbij de gewenste manier van werken het uitgangspunt is. De werkplekken worden afgestemd op de activiteiten van het individu en de organisatie. De werkomgeving kan als een hefboom werken om bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren of informele contacten tussen de medewerkers te bevorderen. Strategische huisvesting biedt ook de mogelijkheid om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie. Het stelt organisaties in staat snel, efficiënt en effectief op ontwikkelingen in te spelen en op nieuwe ontwikkelingen te anticiperen.

Mischa de Rooij staat u graag te woord om vragen te beantwoorden en u extra informatie te verschaffen.