Expertise

Project- en Procesmanagement.

Vanuit de jarenlange ervaring binnen het bureau, zowel aan de uitvoeringskant als aan de opdrachtgeverskant, zijn de projectmanagers van Exaedes sterke huisvestingspartners en procesbeheersers.

Het Nieuwe Werken

Bij Het Nieuwe Werken staat voor Exaedes Bouwrealisten de vraag centraal hoe een gebouw met bijbehorende voorzieningen het best kan worden ingezet voor de organisatie en zijn medewerkers. Huisvesting kan strategisch worden ingezet om de productiviteit te verhogen.

Ketensamenwerking

In een snel veranderende samenleving is innovatie belangrijk. Alleen zo kan de bouwsector het beste antwoord geven op de veranderende vragen van klanten, eindgebruikers en de maatschappij. De complexiteit van het bouwen is de laatste jaren fors toegenomen.

Transformatie en herbestemming

Herbestemming van gebouwen is een oude traditie. Vooral in de oudere kernen en stadsdelen zijn ook in het verleden veel gebouwen van functie veranderd, soms al meerdere keren. Scholen, fabrieken en de laatste jaren ook veel kerken.

Toekomstbestendig vastgoed

Een van de belangrijkste kenmerken van duurzaam en toekomstbestendig vastgoed is dat het in staat is om – eventueel met kleine tussentijdse aanpassingen – gemakkelijk voldoet aan de behoeften van opeenvolgende (eind)gebruikers.