Expertise

Vormen van management

Vanuit de jarenlange ervaring binnen het bureau, zowel aan de uitvoeringskant als aan de opdrachtgeverskant, zijn de projectmanagers van Exaedes Bouwrealisten sterke proces- én projectbeheersers. Onze kracht zit in het feit dat wij naast het managen van het proces, ook altijd de extra verantwoordelijkheid nemen om op inhoud sturen. Waar we met procesmanagement de route bepalen, maken we bij projectmanagement de inhoud concreet. Een traject wat bij ons continue gelijktijdig optreedt en daarom kunnen we de beste kwaliteit voor elk project borgen

Stratgy icon
ic-huisvest advies

Adviesgebieden

Aan de hand van de uitgebreide ervaring die wij bij het managen van projecten opdoen, kunnen wij onze klanten ook uitstekend van advies dienen. Wij zijn vertrouwd met de wet- en regelgeving en onze medewerkers hebben achtergronden in de architectuur, constructies, uitvoerings- en bouwmanagement. Door onze rijk geschakeerde opdrachtgevers uit de wereld van het onderwijs, de zorg en (publieke) dienstverlening hebben wij een goed inzicht in hun primaire processen. Samen met onze uitgebreide knowhow van de bouw en huisvesting zijn wij in staat om u van gedegen sectorgerichte adviezen te voorzien, van huisvestingsadviezen tot haalbaarheidsstudies en werkplekconcepten.

Speciale expertises

In een snel veranderende samenleving is samenwerking, innovatie en duurzaamheid belangrijk. Alleen zo kan de bouwsector het beste antwoord geven op de veranderende vragen van klanten, eindgebruikers en de maatschappij.

181365