Disclaimer

Bescherming van persoonsgegevens

Exaedes Bouwrealisten stelt het zeer op prijs dat u haar website bezoekt en interesse toont in haar activiteiten. Wij vinden het beschermen van uw persoonsgegevens en daarmee uw privacy een meer dan serieuze zaak en willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens het lezen en gebruiken van onze internetpagina’s.

Alle pagina’s uit het openbare gedeelte van onze website kunnen worden bezocht. Hiervoor is een gebruikersverificatie niet noodzakelijk. Indien u onze website bezoekt, worden de algemene gegevens opgeslagen in de log files van de web server. Deze zijn niet persoonlijk en zullen u als bezoeker niet kunnen identificeren. Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische doeleinden. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als wij aan een verzoek van u moeten voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u online contact zoekt.

Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, zoals onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens (www.cbpweb.nl). Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan een overheidsorgaan, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens die u in één van onze online velden of formulieren invult, worden elektronisch door ons opgeslagen. Indien u uw persoonlijke gegevens graag wilt aanpassen, corrigeren of verwijderen, laat dit ons dan per e-mail weten via info@exaedes.nl

Wij maken gebruik van cookies om gegevens op uw computer op te slaan zodat wij de gebruikservaring kunnen blijven verbeteren. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser(s) wijzigen zodat u een melding ontvangt wanneer er cookies worden verzonden. U kunt cookies van bepaalde (of zelfs alle) websites dan weigeren. U kunt cookies ook uit uw browser verwijderen of geheel uitschakelen.

Intellectuele eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij Exaedes Bouwrealisten en zijn bij wet beschermd.

De beschikbare informatie en inhoud mag niet worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De artikelen die op onze website gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in papieren media [dagbladen en (vak)tijdschriften] zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door Exaedes Bouwrealisten met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Exaedes Bouwrealisten behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Exaedes Bouwrealisten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade, storingen of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door Exaedes Bouwrealisten. Tevens aanvaardt Exaedes Bouwrealisten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens informatie of reclame, verstrekt via de website. Exaedes Bouwrealisten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Exaedes Bouwrealisten garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteedt. Exaedes Bouwrealisten aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, danwel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.