Bureau

Onze missie

Als project- of procesmanager zorgt Exaedes Bouwrealisten dat uw vastgoed- en huisvestingsprojecten

  • van begin tot eind prettig, beheerst en doelgericht verlopen;
  • uitmonden in het beoogde resultaat, zo niet uw verwachtingen overtreffen.

Samenwerken en verbinden
Dit realiseren wij door mensen, inhoud en bouwproces met elkaar te verbinden en optimaal in balans te brengen. Wij geloven in de kracht van samenwerking en zijn de ‘smeerolie’ die de synergie tussen opdrachtgevers en professionals in de bouwwereld bevordert.

Gaan voor de beste oplossing
Wij zijn altijd open en eerlijk naar alle partijen. Vertrouwen creëren, hulp bieden, sturing geven en tot het uiterste gaan om tot de beste oplossing te komen zit in ons DNA en in het bloed van onze medewerkers.

Wij excelleren door te verbinden en samenwerking te stimuleren. Dit maakt ons ook tot doortastende probleemoplossers die impasses en patstellingen doorbreken en vastgelopen projecten vlot weten te trekken.

Afstemmen en ontzorgen
Exaedes ondersteunt opdrachtgevers met kennis en diensten op het gebied van huisvestingadvies, project-, proces- & programmamanagement, ketensamenwerking en daaraan gerelateerde vastgoed- en bouwadviezen. Wij bieden u bovendien meerwaarde doordat wij

  • de uiteenlopende denk- en werkwijzen van de verschillende spelers in de keten op elkaar afstemmen;
  • u geheel ontzorgen.

Hierdoor kunt u zich kunt focussen op uw kerntaken terwijl u volledig in regie blijft en verzekerd bent van een optimaal proces en eindresultaat.

“Wij brengen vanuit onze ervaring ook alternatieve voorstellen in die vaak blijken te werken.”

Kracht van ketensamenwerking
Exaedes Bouwrealisten gelooft in de kracht van samenwerking in de totale projectketen. Door spelers en disciplines te verbinden en hun krachten te bundelen creëren wij de juiste voorwaarden om tot optimale prestaties te komen.

Door uw project bij voorkeur op basis van Het Betere Bouwteam te organiseren, minimaliseren wij faalkosten en verborgen kosten. Wij vertalen uw wensen als opdrachtgever naar heldere en uitvoerbare programma’s van eisen en wensen voor de bouwsector. Door grondig te definiëren wat moet worden bereikt, helpen wij een solide basis onder uw project te leggen. Omgekeerd vertalen wij bouwkundige uitdagingen en aangereikte alternatieven van bouwprofessionals naar realistische en betaalbare oplossingen voor u als opdrachtgever.

Zo zorgen wij in goed samenspel dat uw ambities en wensen optimaal matchen met de (technische) implicaties van een huisvestings-, bouw- of ontwikkelingsvraagstuk en uw project binnen de vastgestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd.

Een greep uit onze opdrachtgevers.