News

Wonen Limburg verlengt ketensamenwerking  dagelijks onderhoud

Wonen Limburg verlengt ketensamenwerking dagelijks onderhoud

Na vijf jaar ervaring opgedaan te hebben met ketensamenwerking, gaat woningcorporatie Wonen Limburg deze periode verlengen met nog eens twee jaar. De Limburgse corporatie bezit 26.000 woningen verspreid over de hele provincie en werkt voor het dagelijks onderhoud samen met zeven partners.

Eind 2019 liet Wonen Limburg door een extern bureau een evaluatie uitvoeren. Hieruit bleek dat huurders over het algemeen heel tevreden zijn over de geleverde kwaliteit. Dat er sprake is van minder belasting op de interne organisatie en dat deze manier van werken duidelijkheid schept voor alle partijen over de financiële afhandeling. Daarnaast geeft zo’n langdurig contract de onderhoudsbedrijven een bepaalde zekerheid.

Rechtstreeks contact
Waar er voorheen bij de corporatie tienduizenden facturen binnenkwamen, is dat nu teruggebracht tot enkele honderden. Dat scheelt behoorlijk in de administratiekosten. Bovendien verloopt het contact met de huurders in principe zonder tussenkomst van de corporatie. Huurders komen via een keuzemenu direct bij de juiste onderhoudspartner terecht en kunnen zo rechtstreeks een afspraak inplannen. Dat heeft een positieve invloed op de klanttevredenheid en bij de corporatie komen minder telefoontjes binnen. “We zien onze onderhoudspartners dan ook als een verlengde van onze organisatie”, aldus Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg.

Huurders beoordelen mee
Peeters vervolgt: “Ieder jaar kijken we gezamenlijk naar de pijlers dienstverlening, kwaliteit en prijs en wat we daarin kunnen verbeteren. Daar nemen we de beoordelingen van onze huurders in mee. We vragen huurders na de uitgevoerde werkzaamheden een korte vragenlijst in te vullen waarin de kwaliteit van de werkzaamheden en de dienstverlening aan bod komen. De uitkomsten van deze vragenlijsten, met in 2019 de mooie overall score van 7,8, vormen een belangrijk onderdeel in de evaluatie.”
Met deze score laten partijen zien, dat deze intensieve samenwerking zijn vruchten heeft afgeworpen. ‘“Het is de kunst om niet alleen te varen op basale informatie over de ontwikkeling van de kosten, maar zeker ook het verloop van het samenwerkingstraject en de reeds geboekte resultaten te beschouwen. Huurderstevredenheid jaar op jaar verbeteren is ons doel, en dat hebben we keer op keer laten zien. En willen we ook blijven doen!” aldus Mischa de Rooij namens de onderhoudspartners.

Vervolgstappen
De verlenging van twee jaar gebruikt de corporatie om de vervolgstappen goed voor te bereiden. Peeters: “We willen blijven verbeteren en uitdagen. Hoe kan de dienstverlening nog beter? Hoe kunnen we het totale onderhoud meer integraal aanpakken en optimaliseren? Hoe kunnen we verder verduurzamen? Dat zijn belangrijke vragen waar we ons de komende tijd mee gaan bezighouden. Daarbij speelt het gebruik van data natuurlijk ook een steeds grotere rol.”

De 7 ketenpartners van Wonen Limburg zijn: Jac Ruyters Groep, Jongen Bouwpartners, Raedts, Maasveste Berben Bouw, Janssen de Jong OnderhoudPlus (onderdeel van Janssen de Jong Bouw Zuid BV), GrausBouw en Van Heur Bouw en Onderhoud (Smeets Groep)