News

Het Betere Bouwteam in Venray en ten Noorden en Zuiden daarvan….

Het Betere Bouwteam in Venray en ten Noorden en Zuiden daarvan….

Op vakanties wandelt ons gezin veel. Dat geeft rust en tijd om eens een aquarelletje te pienselen en na te denken over de gebeurtenissen van een jaar, ook in professioneel opzicht.

De economie groeit, het bouwvolume in Nederland neemt  toe, en zeker het bouwvolume dat momenteel op de tekentafels ligt. De bouwprijzen stijgen, en het lijkt wel of dit gegeven van invloed is op de omgangsvormen die in de bouwindustrie gangbaar zijn. Ik zie op LinkedIn meldingen zoals “opdrachtgevers ondervinden een verminderde belangstelling op de traditionele aanbestedingen”, en in de wandelgangen wordt geroddeld dat de bouwondernemingen minder moeite willen doen om de opdrachtgevers met kwaliteit en klantgerichtheid te omringen: Toch werk genoeg!  Ik hoop dat dit allemaal fake news is….

Er zijn een paar observaties die ik zou willen delen. Wij zijn ooit begonnen met vormgeving van de “Betere Bouwteam” aanbesteding om het proces van kennismaking en contractvorming tussen de opdrachtgeversorganisaties en de bouwondernemingen intensiever maar soepeler te laten verlopen.  Wij horen als bouwmanagers aan de ene kant veel kennis te hebben van de primaire processen van onze opdrachtgeversorganisaties, aan de andere kant van bouwen.  In de voorbereiding van een project werken we lange tijd samen met de opdrachtgever, en in een traditionele aanbesteding niet met de uitvoerende partijen.

Het doel van “Het Betere Bouwteam” is altijd drieledig geweest. Door samen te werken ontstaat een beter beeld van de bouwopgave, dus bij start uitvoering zijn de vragen omtrent uitvoeringsdetails opgelost en gegevens van bestaande gebouwen volledig bekend. Ten tweede kunnen gedurende de bouwteamperiode op basis van het Definitief Ontwerp onderaannemers en leveranciers worden ingekocht, en is er een gemeenschappelijk zicht op de bouwopgave en de kosten daarvan. En tenslotte, er wordt samengewerkt, wat de teamspirit erg ten goede komt.  Een bijkomend effect is dat de uitvoerende partij ook begrip en kennis krijgt van de opdrachtgeversorganisatie, wat ook niet verkeerd is.

Vanuit de ervaring in de offshore industrie was ik al jaren verbaasd over de matige voorbereiding in de utiliteitsbouw, en de beperktheid van de stukken waarmee we de uitvoering ingaan. Op zee moesten we ieder moertje en schroefje bij ons hebben bij start uitvoering, op het land improviseren en wijzigen we dat het een lieve lust is. Laten we dat in elk geval zoveel mogelijk doen voordat we met de uitvoering beginnen.

Hulde aan het project Schouwburg Venray, daar heeft het proces gedurende voorbereiding en uitvoering een prima “Betere Bouwteam” vorm gekregen.  Succes heeft dus ook alles met een goed team van doen.

Maar wat merkbaar is “ten noorden en zuiden van Venray” : door de toenemende werkdruk op de bouworganisaties is het animo voor de bouwteamperiode te gering. De uitwerking van het Definitief Ontwerp staat in ofwel Design & Build of bouwteamaanpak onder druk. De opdrachtgever heeft daar last van, ofwel in tijd ofwel in kwaliteit van proces en kwaliteit van de uiteindelijke uitvoeringsstukken. Wij van Exaedes reageren daar op door in de komende aanbestedingen de rol van alle deelnemende partijen nadrukkelijk groter te maken en beter te omschrijven, waardoor de uitvoeringstekeningen van de uiteindelijke bouwopgave traditioneel maar wel gedragen tot stand komen: De architect en adviseurs maken de TO tekeningen, de uitvoerende partijen controleren gebouw en de informatiedragers.

Uiteindelijk zijn we toch allemaal gebaat bij exact kloppende en gedragen uitvoeringstekeningen?  Ik daag u allen uit om ondanks de groeiende economie en orderportefeuilles toch de samenwerking te blijven zoeken, ook al kost dat wat meer tijd en energie. Geachte bouwpartners, het blijft lonen om in kwaliteit te investeren, te beginnen met de kwaliteit van de contract- en uitvoeringsstukken. Geen tekeningetje pienselen, hoe snel en leuk dat ook is.