News

Het Betere Bouwteam

Het Betere Bouwteam

De wereld verandert en de bouw verandert mee. Het is een vaststaand feit, dat nagenoeg alles op de wereld momenteel danig in beweging is en dat geldt ook voor onze sector, de bouwsector. De jaren die achter ons liggen, hebben geleid tot een nieuwe frisse houding, resulterend in andere werkprocessen. Wie denkt dat we nu weer afstevenen op een herleving van de oude tijden, waarbij alles vanzelf ging, heeft het mis. Precies maatwerk voor de klant ontwikkelen, kosten reduceren en ketensamenwerking zijn zaken die niet meer verdwijnen. Het vraagt om een andere houding en om andere werkprocessen.

Een van de producten van Exaedes Bouwrealisten die hierop aansluit is “het Betere Bouwteam”. Wij propageren al lang de aanpak van “het Betere Bouwteam”. Dit is een aanpak van de aanbesteding van projecten, waarbij de opdrachtgever en uitvoerende partij(en) gedurende een bouwteamfase samenwerken aan de technische en financiële vormgeving van het project. Het is niet de ouderwetse bouwteamaanpak, waarbij voor de uitvoerende partij(en) niet echt een inhoudsvolle rol is weggelegd, totdat er een calculatie gemaakt moet worden. De oude  vorm is eigenlijk een vorm van aanbesteden zonder concurrentie, en dat heeft geen toegevoegde waarde.

In het “Betere Bouwteam” is een manier voor opdrachtgever en uitvoerende partijen om met elkaar in contact te komen en samen te werken voordat er een aannemingsovereenkomst wordt gesloten zonder dat de  gewenste marktwerking verloren gaat. Met inbegrip van de marktwerking is er de ruimte voor kennismaking, dialoog en inhoudelijke optimalisatie voordat de uitvoering start.

We hebben nu zo’n acht projecten met deze aanpak gestart, uitgewerkt en gerealiseerd. Zowel onze opdrachtgevers als onze andere teamleden zijn enthousiast. Opdrachtgevers omdat er grip blijft op de kosten: De aanbesteding kan eigenlijk niet meer tegenvallen, want er kan nog bijgeschaafd worden. Uitvoerende partijen zijn blij met het feit dat er sprake is van een reële en gewaardeerde inbreng van kennis en kunde in het bouwteam; technisch uitwerken, samen inkopen en gedegen werkvoorbereiding.

Ben je geïnteresseerd naar de aanpak lees hier meer, of neem gerust contact met ons op.